Esi-tech - pompa ciepła - ciepło z naturyEsi-tech - pompa ciepła - ciepło z natury

   Baseny   Ogrzewanie podłogowe   Kolektory słoneczne   GWC   Pompa ciepła  

Pompa ciepła działanie

Docierając w coraz głębsze warstwy podłoża rejestruje się coraz wyższe temperatury. W Europie temperatura wzrasta o 3 °C na każde 100 m głębokości. Zakłada się, że w jądrze Ziemi temperatura dochodzi do około 5000 - 6000 °C. To ciepło zgromadzone we wnętrzu naszej planety jest według naszej wiedzy nieskończone.

Nieprzerwany strumień energii przepływa cały czas z wnętrza naszej planety aż do powierzchni. Promieniowanie słoneczne i opady deszczu także można traktować jako czynnik dostarczający energię do powierzchni ziemi. Każdego dnia Ziemia wypromieniowuje do przestrzeni kosmicznej około czterokrotnie więcej energii niż ludzkość zużywa w dzisiejszych czasach. Przy właściwym wykorzystaniu mamy więc szansę na ekologiczne zaspokojenie potrzeb energetycznych ludzkości.

Dzięki nowoczesnej technologii prawie wszędzie mamy możliwość wykorzystywania niewyczerpalnego źródła energii geotermalnej przyjaznej dla środowiska i sprzyjającej ochronie klimatu. A wszystko to dzięki przemianie zasobów energetycznych naszej Matki Ziemi w pożyteczne ciepło użytkowe.

I Ty możesz czerpać energię ze źródeł odnawialnych, która:

  • jest dostępna w każdym miejscu w dzień i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych i całkowicie za darmo
  • jest stale regenerowane od wnętrza Ziemi i poprzez promieniowanie słoneczne
  • można wykorzystywać za pomocą sprawdzonych rozwiązań technicznych.

W celu wykorzystania energii z wnętrza Ziemi do ogrzewania i chłodzenia wszelkich budynków stosuje się pompy ciepła, których zasada działania jest analogiczna do lodówki.

Zgodnie z tą zasadą, przy wykorzystywaniu energii geotermalnej do ogrzewania ciepło jest odbierane z podłoża w obiegu zamkniętym.

Nośnikiem ciepła jest ciecz płynąca w rurach. Pozyskana w ten sposób energia cieplna z wnętrza Ziemi jest wykorzystywana za pomocą pompy ciepła do osiągnięcia temperatury wymaganej do ogrzania budynku i przekazywana do instalacji grzewczej. Należy wspomnieć, że szczególnie korzystne jest połączenie systemów geotermalnych z niskotemperaturowymi systemami ogrzewania takimi jak np. ogrzewanie płaszczyznowe lub stropy aktywowane termicznie (BKT).

Energię geotermalną można pozyskuje się za pomocą różnych systemów:

  • sondy geotermalne zamontowane pionowo w podłożu na głębokości 50 - 300 m.
  • kolektory geotermalne ułożone poziomo na głębokości ok. 1,5 m
  • sondy spiralne Helix zamontowane na głębokości 3 - 5 m
  • kolumny geotermalne RAUGEO zintegrowane z palami fundamentowymi.

Systemy geotermalne służą nie tylko do ogrzewania, lecz również do chłodzenia. W takiej sytuacji ciepło jest odprowadzane z budynku i magazynowane w podłożu.

Ciepło geotermalne znajduje rozmaite zastosowanie: począwszy od ogrzewania i chłodzenia domów mieszkalnych, budynków przemysłowych, biurowych i handlowych aż po zabezpieczenie przed zaleganiem pokrywy śnieżnej i lodowej na parkingach, mostach lub peronach - możliwości wykorzystywania energii geotermalnej są naprawdę bardzo rozległe.

Czerpiąc energię z odnawialnych źródeł, które są przyjazne dla środowiska i niezawodne, masz gwarancję redukcji kosztów energii oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Pompy ciepła to odpowiedni wybór, jeżeli chodzi o połączenie oszczędności kosztów ogrzewania i przyjazne dla środowiska wytwarzanie ekologicznego ciepła. Ponieważ energię, którą wykorzystuje pompa ciepła, środowisko naturalne udostępnia nam bez żadnych ograniczeń i kosztów. Pełnowartościowy system grzewczy potrzebuje tylko pokrycia kosztów prądu do uruchomienia pompy, które stanowią niewielki procent kosztów systemów klasycznych. Tym samym są Państwo niezależni od paliw kopalnych i aktywnie przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 oraz do ochrony klimatu.

Wprowadzając nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomp ciepła firma Viessmann od 30 lat wyznacza nowe standardy w dziedzinie efektywnego wykorzystywania energii i długowieczności dzięki dopracowanym systemom. Korzystają przy tym Państwo z wieloletniego doświadczenia firmy oferującej kompletne systemy grzewcze.

Niezależnie od tego, czy będzie chodzi o budynek modernizowany czy też o nowe budownictwo: Viessmann znajdzie również dla Państwa najlepsze rozwiązanie!